ข่าวสารประชาสัมพันธ์-การรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558

วั

ด้วยโรงเรียนไพศาลพิทยาคม  กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา  2558

วันที่  20 - 24  มีนาคม  พ.ศ.2558  สมัครเรียน ณ ห้องเทคโนโลยีทางการศึกษา  ตั้งแต่เวลา  8.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

วันที่  26  มีนาคม  พ.ศ.2558  ประกาศรายชื่นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

วันที่  28  มีนาคม  พ.ศ.2558  สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

วันที่  30  มีนาคม  พ.ศ.2558  ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.2558  รับรายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4

                                                                                    วันที่  11 - 12  พฤษภาคม  พ.ศ.2558 กิจกรรมปรับพื้นฐาน ม.1และ ม.4

                                                                                    วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ.2558  เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558

                                                                                    ยอดรับสมัครนักเรียน  วันที่  20  ม.1  108  คน  ม.4  12  คน

                                                                                    ยอดรับสมัครนักเรียน  วันที่  21  ม.1  24    คน  ม.4  37  คน

                                                                                    ยอดรับสมัครนักเรียน  วันที่  22  ม.1  11    คน  ม.4  13  คน

                                                                                    ยอดรับสมัครนักเรียน  วันที่  23  ม.1  11    คน  ม.4   5   คน

                                                                                    ยอดรับสมัครนักเรียน  วันที่  24  ม.1   4     คน  ม.4   9   คน

                                                                                    ยอดรวมวันที่ 20-24    ม.1  158  คน   ม.4.  76  คน


            ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้านล่าง
Visitors: 65,022