สวนสนาม

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไพศาลพิทยาคมจัดกิจกรรมการเดินสวนสนาม ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนไพศาลพิทยาคม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2562
Visitors: 71,268