สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

          

                                                                              

      ลักษณะของตราสัญลักษณ์  
          เป็นรูปวงรีสองชั้นล้อมรอบภายในมีรูปต้นเทียนที่กำลังส่องสว่างบนฐานรองภายในฐานรองมีอักษรย่อ พ.ศ.พ. ระหว่างวงรีสองชั้นด้านบนเหนือเปลวเทียนมีพุทธศาสนสุภาษิต ว่า  “นิสมฺม  กรณํ  เสยฺโย”  ด้านล่างใต้ฐานรองเขียนบอกชื่อโรงเรียนว่า  “โรงเรียนไพศาลพิทยาคม”     
      ความหมายของตราสัญลักษณ์
               
          แสงเทียน  หมายถึง   สติปัญญาที่แตกฉานประดุจแสงเทียน  ที่กำลังส่องสว่าง                
          ฐานรองต้นเทียน  หมายถึง   การศึกษาคือรากฐานอันมั่นคงของชีวิต                 
          อักษร พ.ศ.พ.   หมายถึง   ชื่อย่อของโรงเรียน “ไพศาลพิทยาคม”                 
          วงรี  2  ชั้น   หมายถึง   ระเบียบวินัย  ความอ่อนโยน และวัฒนธรรมอันดีงาม          
      คติธรรม
       นิสมฺม   กรณํ  เสยฺโย      “ใคร่ครวญให้ดีก่อนทำ”         
      คติพจน์
                 เรียนดี   กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม          
      สีประจำโรงเรียน
   :   เทา  -  ทอง                 
         
เทา     หมายถึง   สมองอันปราดเปรื่อง                  
          ทอง    หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรืองและความปราดเปรื่อง

      ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์

      คำขวัญโรงเรียน       เรียนดี   กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม

      พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

     

Visitors: 128,380