คุณธรรมจริยธรรม

คณะครูร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าค่ายอบรมใส่ใจวัยใส คุณธรรมจริยธรรม ณ วัดพิณทอง
Visitors: 79,743