ตำรวจพบนักเรียน

คุณตำรวจได้มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏจราจรและยาเสพติด ณ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม
Visitors: 121,286