รอบรั้ว...โรงเรียนไพศาลพิทยาคม

 

 


เรียน ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนพนักงาน ลูกจ้างทุกท่าน  ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร  สวรรคต

จึงขอแจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.ให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

2.ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไว้ทุกข์มีกำหนด  1 ปี  ตั้งแต่วันที่  14 ตุลาคม 2559

3.ให้งดงานรื่นเริงทุกชนิด

4.เชิญชวนปรับหน้าเว็ปไซตฺ์ทุกหน่วยงานเพื่อถวายความอาลัย

5.ให้ผู้บริหารทุกคนประจำอยู่ในที่ตั้ง

   /images/editor/วิชาการ2.jpg 

****ดาวน์โหลดคำสั่งวิชาการได้แล้ววันนี้ ในเมนู ฝ่ายบริหารวิชาการ หัวข้อ คำสั่งวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2559****

 


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ DLIT                   


   

          โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2534 โดยความเห็นชอบของสภาตำบลไพศาล ตั้งที่หลักกิโลเมตรที่ 115 -116 ถนนโชคชัย – เดชอุดม ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอประโคนชัย 13 กิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์ แรกตั้งนั้นสภาตำบลไพศาล โดยกำนันปล้อง บุญปก ได้ริเริ่ม       ที่จะก่อสร้างโรงเรียนมัธยมประจำตำบลไพศาล โดยใช้บริเวณวัดบ่อดินทอง จำนวน 35 ไร่โดยครั้งแรกเปิด เป็นโรงเรียน   สาขาของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมโดยมีนายสมนึก อุตมะโภคิน เป็นผู้ดูแล และเปิดการสอนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนไพศาลพิทยาคม” วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้ นายสมนึก      อุตมะโภคิน อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ปัจจุบันโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ได้โอนสังกัด จากกรมสามัญศึกษาเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันมี   นายสมคิด  สิทธิสาร  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

ครูบ้านนอกดอทคอม อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213
Visitors: 55,151