คู่มือสำหรับประชาชน

           เพื่อการเผยแพร่ในระบบสารสนเทศโรงเรียน  คู่มือสำหรับประชาชน  ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ  พ.ศ. 2558     

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์ 044-666302 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวตามลิ้งด้านล่าง

            


       
Visitors: 128,380